Dziękujemy za zapoznanie się z modelem Introwertyk. Ponieważ docierają do nas głosy, iż model ten jest mało intuicyjny i trudny w obsłudze, przygotowaliśmy krótką instrukcję obsługi.

Model Introwertyk – najczęściej spotykane problemy

Przed uznaniem, że model jest zepsuty lub niepełnowartościowy i zgłoszeniem reklamacji, prosimy o zapoznanie się z listą najczęściej spotykanych problemów oraz ich najbardziej prawdopodobnych przyczyn.

#1

Problem: Model nie reaguje pozytywnie na komunikat „Chodźmy się zabawić”.

Diagnoza: To jest prawidłowe działanie systemu.

Zalecany sposób postępowania: Nie należy podejmować czynności wymuszających uruchomienie funkcji „Impreza”. Model odblokowuje tę funkcję dopiero po zgromadzeniu odpowiedniej ilości energii. Funkcja ta jest niezwykle energochłonna, dlatego też nie jest wskazane jej uruchamianie, gdy model Introwertyk nie wykazuje takiej chęci.

#2

Problem: Model zaczyna reagować negatywnie na innych ludzi.

Diagnoza: Prawdopodobną przyczyną jest wyczerpanie baterii.

Zalecany sposób postępowania: Model Introwertyk ma wbudowaną funkcję Regeneracja. Nie należy podłączać go do żadnych bodźców, wystarczy pozostawić model w spokoju i odizolowaniu od interakcji międzyludzkich. Model samodzielnie wskaże optymalny tryb uruchomienia funkcji Regeneracja.
Uwaga: Brak uruchomienia funkcji Regeneracja może spowodować wystąpienie awarii Ludziowstręt.

#3

Problem: Model jest małomówny.

Diagnoza: To jest prawidłowe działanie systemu.

Zalecany sposób postępowania: Model Introwertyk ma zainstalowaną funkcję „Test ważności” w przypadku każdego wypowiadanego słowa. Dzięki temu model wypowiada jedynie zdania, które uważa za ważne. Jednak ta funkcja utrudnia działanie trybu „Podtrzymywanie nieistotnej konwersacji”, co należy uszanować.
Należy również zwrócić uwagę, że domyślny tryb „Milczenie” jest dla modelu całkowicie normalny. Prawdopodobnie towarzyszy działaniu trybu „Pogrążenie w myślach”. W większości przypadków nie oznacza występowania trybu „Lekceważenie rozmówcy”.

#4

Problem: Model spędza dużo czasu w oddaleniu od ludzi, najczęściej w obszarze Dom.

Diagnoza: To jest prawidłowe działanie systemu.

Zalecany sposób postępowania: Model Introwertyk został wyposażony w funkcję automatycznej optymalizacji energii. Dla prawidłowego działania funkcji Konserwacja może być potrzebne odcięcie się od innych ludzi. Niezapewnienie tego środowiska może spowodować nadmierną eksploatację modelu.
Równocześnie model nie posiada funkcji „Nudzenie się” przy włączonym trybie „Bycie sam na sam ze sobą”.
Obszar Dom jest optymalnym środowiskiem dla działania funkcji Konserwacja i Regeneracja.

#5

Problem: Model reaguje negatywnie na próby naruszenia jego prywatności.

Diagnoza: Działanie spowodowane nadmierną ingerencją w sferę prywatną przez innych ludzi.

Zalecany sposób postępowania: Należy zaprzestać czynności naruszających prywatność. Takie czynności powodują uruchomienie funkcji obronnych, takich jak Wycofanie się, Ucieczka, Unikanie kontaktu.
Posiadanie przestrzeni prywatnej jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania modelu.

#6

Problem: Model unika rozmów z nieznajomymi.

Diagnoza: Funkcja „Rozmowa z nieznajomym” powoduje ponadstandardowe zużycie energii. Reakcja wynika z domyślnego trybu optymalizacji energii.

Zalecany sposób postępowania: Należy ograniczyć stawianie modelu w obliczu konieczności uruchomienia funkcji „Rozmowa z nieznajomym”. W przeciwnym razie może nastąpić zbyt szybkie wyładowanie baterii.
W przypadku uruchomienia funkcji „Rozmowa z nieznajomym”, należy uaktywnić tryb „Oszczędzanie energii”. Wskazane jest powolne przenoszenie relacji na wyższy poziom oraz niezarzucanie modelu nadmiernymi bodźcami.

#7

Problem: Model unika nadmiaru bodźców.

Diagnoza: Wynika to z wbudowanej funkcjonalności systemu: model Introwertyk ma niski próg tolerancji na zewnętrzne bodźce. Dzięki temu wymagana jest mniejsza dawka bodźca dla podjęcia działania przez model.

Sposób postępowania: Należy ograniczyć wystawienie modelu na nadmierną ilość bodźców, gdyż może wystąpić awaria Przebodźcowanie.
Model Introwertyk ma wbudowaną funkcję automatycznego monitorowania dopuszczalnej ilości bodźców, które nie spowodują awarii systemu. Jeśli model unika sytuacji oferującej nadmiar bodźców, oznacza to zagrożenie przekroczenia dopuszczalnego limitu. Należy postępować zgodnie ze wskazaniami modelu.

#8

Problem: Model Introwertyk nie mówi o swoich odczuciach lub jest powściągliwy.

Diagnoza: To jest prawidłowe działanie systemu.

Zalecany sposób postępowania: Nie należy wymuszać nadmiernej ekspresji na modelu. Równocześnie z uwagi na działanie funkcji „Test ważności” należy mieć na uwadze, że każde słowo wypowiadane przez model Introwertyk ma znaczenie. Dlatego należy przyjąć i docenić nawet oszczędne wyrażanie emocji.

#9

Problem: Model Introwertyk długo przetwarza dane w przypadku uruchomienia operacji „Podjęcie decyzji”.

Diagnoza: To jest prawidłowe działanie systemu.

Zalecany sposób postępowania: Model Introwertyk posiada rozbudowaną funkcję „Analiza informacji”, która jednak zużywa dużą ilość dostępnej pamięci. Nie należy wymuszać przyspieszenia działania, gdyż może to doprowadzić do awarii systemu.

Introwertyk – funkcje specjalne

Równocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na wybrane szczególne funkcjonalności modelu Introwertyk. Jesteśmy przekonani, że te dodatkowe opcje sprawią, że współpraca z modelem Introwertyk będzie niezwykle wartościowa.

Słuchanie – model posiada funkcję uważnego słuchania oraz poświęcania pełnej uwagi mówcy.

Obserwacja – model posiada funkcję zbierania informacji z otoczenia oraz ich szczegółowego analizowania.

Budowanie relacji – wbrew pozorom, model Introwertyk nie unika ludzi. Funkcja „Budowanie relacji” zajmuje wiele czasu, jednak jej efekty są bardzo trwałe.

Cierpliwość – model Introwertyk potrafi przetwarzać różne dane i realizować skomplikowane działania.

Życzymy udanych interakcji z modelem Introwertyk.

Chcesz przeczytać więcej?

Introwertyk – instrukcja przetrwania

→ Talent – a jaka jest Twoja supermoc?

→ Bądź jak…