KSIĘGA QUESTÓW

Cel gry

Zbudowanie kreatywnego życia, w którym będę mieć przestrzeń na twórczość, budowanie wartościowych relacji z bliskimi i pomaganie innym w realizacji ich marzeń.

MULTIPOTENCJALNE BINGO

Kreatywna ekspresja Gry Rozwój osobisty Biznes Informa-tyka Poma-ganie Wiedza
Wiedza Projekt: Projekt
Poma-ganie
Informa-tyka
Biznes
Rozwój osobisty
Gry
Kreatywna ekspresja

Aktualne misje

Projekt: Projekt
33%